PRIVAT SOCIALRÅDGIVNING
FÅ HJÆLP TIL DIN SAG

Fra Ung med handicap til Voksen med handicap. Mange unge med funktionsnedsættelse og deres pårørende oplever det som en stor udfordring at finde rundt i rettigheder og muligheder ift at søge om støtte og hjælp i hverdagen. Endvidere kan det være svært at gennemskue hvor i kommunen man skal rette henvendelse og hvordan en ansøgning kan formuleres og indsendes. Jeg kan hjælpe i disse processer – hvor det ofte handler om at bygge en bro mellem borger og systemet – enten som rådgivende ift enkelte spørgsmål eller ift en samlet sag 

 

Vikki Vermod

Bygger bro mellem borger og systemet.

RÅDGIVNING og VEJLEDNING

Kend dine rettigheder og find ud af hvem du skal henvende dig til

BROBYGNING

Fra botilbud/efterskole/ højskole/forældrehjem til næste skridt ud i voksenlivet – find vej i systemet

FACILITERING og MØDELEDELSE

Jeg har desuden erfaring ift refleksiv mødeafholdelse ved anvendelse af teknikker fra Åben Dialog og kan hjælpe både udfører og borger

VIDEN og KENDSKAB

Servicelov, målgruppevurdering, udførerne (botilbud, dagtilbud, bostøtte), bolig (Den Sociale Boligtildeling), visiteringsprocesser, ansøgningsprocedure, rettigheder mv.

OVERBLIK og SYSTEMATISERING

Få hjælp til at overskue din sag og dine muligheder ift kommunale tilbud og tilbud via foreninger og frivillige

Vikki Vermod. Privat Socialrådgiver i Østjylland

Hvor ser jeg et behov for min hjælp?

  • Når der opstår frustrationer og magtesløshed hos unge mennesker med fysisk eller psykisk handicap som har behov for støtte til at mestre voksenlivet – frustrationer som også bæres af de pårørende.
  • Disse problematikker er knyttet til overgange fra noget trygt – eller i hvert fald noget ”kendt” til en ny livssituation hvor det bliver svært og uigennemskueligt at finde hjælp og at definere hvilken hjælp der er behov for.
  • Særligt overgangen ind i livet som myndig efter det 18 år kan blive så uoverskueligt at mange taber modet og oplever det som en kamp der skal kæmpes ”med systemet”.
  • Skal den unge fraflytte et botilbud, højskole eller efterskole opstår der ofte på ny en meget svær overgang fra det velkendte. Disse tilbud har haft en uvurderlig betydning ift uendeligt mange parameter ift til at leve et unge-liv og blive rustet til ”voksenlivet”. Men de samme udfordringer, spørgsmål og problematikker ift at finde vej videre i systemet opstår også ved denne skillevej. Min oplevelse er, at mange botilbud, efterskoler og højskoler savner den specifikke kompetence der handler om at bygge bro videre ud i voksenlivet og hjælpe med at finde nyt livsindhold, netværk og fællesskab.
Hænder samlet socialrådgivning