Botilbud, efterskoler og højskoler

Jeg kan hjælpe med at hjælpe!!

Skal den unge fraflytte et botilbud, højskole eller efterskole opstår der ofte på ny en meget svær overgang fra det velkendte. Disse tilbud har haft en uvurderlig betydning ift uendeligt mange parameter ift til at leve et unge-liv og blive rustet til ”voksenlivet”. Men de udfordringer, spørgsmål og problematikker ift at finde vej videre i systemet som der var inden indflytning opstår også ved denne skillevej. 

Jeg kan være “et tilbud i tilbuddet” ift  botilbud, efterskoler og højskoler som ønsker at klæde de unge på ift at bygge bro videre ud i voksenlivet og hjælpe med at finde nyt livsindhold, netværk og fællesskab.

Botilbud

Særligt botilbud for unge som er bevilget et midlertidigt botilbud, det være sig i forbindelse med en STU eller som et forløb, hvor den unge har arbejdet med botræning, sociale færdigheder og livsmestring generelt kommer til et tidspunkt hvor den unge skal videre – enten til et længerevarende tilbud eller i egen bolig med støtte.

Nogen gange skal den unge flytte til en anden by og brobygning samt kommunikation med tilflytter-kommune kan blive svær at navigere i, både som ung og som tilbud.

JEG KAN HJÆLPE MED AT HJÆLPE !      

Mulighed for "Åbent kontor" på dit botilbud, efterskole eller højskole.

Giv den unge mulighed for hjælp til selvhjælp ved at tilbyde mulighed for at banke på døren til en socialrådgiver som kan give råd og vejledning samt hjælpe med at tage kontakt til kommunen eller tage med til møde. Tilbuddet kan være 1 gang i måneden eller mere – Det er Jeres behov som tæller! 

Giv dine ansatte mulighed for sparring og vejledning ved en socialrådgiver – jeg kan bidrage til refleksion ift handleplaner, funktionsevnebeskrivelser til kommunen. Ydermere kan jeg bidrage som mødeleder og facilitere en mødeform som via værktøj fra Åben Dialog kan anvendes i fastlåste situationer og relationer.

Bøger, paragraffer socialrådgivning
Efterskole

Efterskoler

Når unge med funktionsnedsættelse ønsker et efterskoleophold kan der opstå spørgsmål ift muligheder for støtte og hjælp under opholdet udover det som ligger i skoletilbuddet.

Ligeledes kan der opstå behov for råd og vejledning når man som ung ønsker at ændre sit normale efterskoleophold til feks et STU-ophold på den samme efterskole.

Og når tiden er kommet til at afslutte tiden på efterskolen kommer nogle af de samme spørgsmål og behov som når et botilbud skal fraflyttes – læs under botilbud

Højskoler

Et Højskoleophold er en fantastisk tid.

Hvis man har en funktionsnedsættelse kan det være nødvendigt med støtte, enten socialpædagogisk eller som praktisk hjælp for at få det bedste ud af opholdet. Der er mulighed for at ansøge om dette ved kommunen – jeg kan hjælpe med at finde ud af rettigheder og muligheder.

Ligeledes kan der opstå de samme behov for råd og vejledning når højskoleopholdet afsluttes som når man fraflytter et botilbud: Måske er næste skridt at flytte i egen bolig, finde nyt socialt netværk, ansøge om støtte og hjælp? – Jeg kan hjælpe med at skabe overblikket og vej i systemet   

højskole

FÅ HJÆLP TIL DIN SAG ELLER TIL DEN DU HJÆLPER´S SAG