Datasikkerhed

Fortrolighed

Som private rådgiver og som rådgiver via foreninger og organisationer håndhæver jeg tavshedspligt ift personfølsomme oplysninger, ligesom jeg ikke videregiver eller drøfter dine sagsoplysninger med udenforstående uden samtykke. Evt sagsakter opbevares utilgængeligt for andre.

Jeg forholder mig til hensigterne i forvaltningsloven §27 samt straffelovens §152 

Datasikkerhed

Al henvendelse på skrift sker via min kontaktformular eller via krypteret mail