Det gode møde

Min baggrund inkluderer omfattende erfaring i afholdelse af møder med varierende formål, varighed og rammer.

Som uddannet Åben Dialog mødeafholder besidder jeg de nødvendige redskaber til at sikre et konstruktivt møde. Jeg har praktisk erfaring som mødeleder og facilitator og forstår vigtigheden af at tilpasse mig forskellige mødekontekster.

Uanset mødets karakter anerkender jeg, at det essentielle er at skabe et rum, hvor deltagerne føler sig hørt og værdsat. Som mødeleder er det min prioritet at sikre, at alle deltagerne får mulighed for at deltage aktivt og blive hørt. Dette involverer at skabe en atmosfære af åbenhed og anerkendelse.

Særligt når mødet involverer et sårbart menneske, hvis fremtid og liv kan afhænge af beslutningerne truffet under mødet, bliver kravene til afholdelse af “Det gode møde” betydningsfulde. I denne kontekst er min tilgang præget af empati, grundig lytning og omhyggelig håndtering af beslutningsprocessen for at sikre, at den sårbare person føler sig respekteret og inddraget i beslutningstagningen.

 

 

Er du leder, forstander eller medarbejder på et botilbud, skole eller forening og har behov for at kunne fralægge dig rollen som mødeleder fordi det forstyrrer din mulighed for at være nærværende, kan jeg som mødeleder udfylde den opgave som ellers ville ligge ved dig. Jeg vil sætte rammen for mødet og tilse at tidsrammen overholdes samtidig med at jeg vil sikre at alle bliver hørt og at din dagsorden bliver overholdt.  

Har du selv en sag ved kommunen som indbefatter uoverskuelige møder, hvor det er svært at få udtrykt dine ønsker og behov?  Bliver du usikker på om du kan huske alt hvad der er blevet sagt og aftalt?

Jeg kan hjælpe dig ved at deltage sammen med dig som din bisidder.  Jeg vil også efterfølgende følge op på din sag og hjælpe dig med at huske aftaler og tage kontakt til din sagsbehandler. 

Det refleksive møde  

Det refleksive møde er en tilgang, hvor jeg faciliterer møder med fokus på åben dialog og refleksion. Disse møder har til formål at skabe et rum, hvor du føler, at din stemme bliver hørt, og hvor du som individ er i centrum. Det refleksive møde er særligt effektivt i håndtering af konflikter og fastlåste mønstre hos dine pårørende eller de professionelle, som skal hjælpe dig og hvor der er behov for hjælp til at bringe forståelse og respekt ind i relationen.
Jeg prioriterer en åben dialog, hvor alle parter får mulighed for at udtrykke sig uden foruddefinerede svar eller antagelser på hinandens vegne. Gennem en serie af møder sikrer jeg, at der skabes en atmosfære, hvor alle involverede får rigtig lyttet til og forstået din situation. Det handler om at bryde mønstre og åbne op for muligheden for ændring.

Den refleksive mødeform er også velegnet i familiesammenhænge, hvor relationer er blevet fastlåst i konflikt. Jeg skaber et trygt rum, hvor familiemedlemmer kan dele deres perspektiver og følelser, og hvor målet er at genoprette en sund og respektfuld kommunikation. Du er den vigtige i denne proces, og jeg er her for at støtte og guide dig gennem denne åbne dialog og refleksive tilgang.

Jeg har erfaring med at afholde møder der har til formål at skabe et rum hvor dialog og refleksion er det primære formål. 

Det refleksive møde er  tillige en mødeform som professionelle, botilbud og institutioner kan have stor effekt af i situationer, hvor der er behov for en særlig indsats i arbejdet med sårbare og udsatte unge mennesker, som mangler tillid og som har “lukket af” overfor den hjælp som tilbydes.     

 

Det gode møde

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.