Rådgivning, brobygning samt problemløser

Med min erfaring som myndighedsrådgiver og faglig koordinator på handicapområdet ift unge og voksne kan jeg yde råd og vejledning med en særlig indsigt ift dette komplicerede område i serviceloven. 

Særligt overgangen ind i livet som myndig efter det 18 år kan blive så uoverskueligt at mange taber modet. Lovgivningen er kompliceret og serviceniveauet er ikke tilsvarende det som den unge og familien har kendt frem til det 18 år.

Det som jeg kan tilbyde spænder bredt – Jeg har i en årrække fungeret som myndighedsrådgiver og Faglig Koordinator ved Aarhus kommune og har dermed et meget indgående kendskab til sagsbehandlingsprocesser, rettigheder og muligheder særligt ift alt hvad der omhandler bostøtte, ledsagelse, botilbud, dagbeskæftigelse, samværstilbud, bolig via Den Sociale Boligtildeling og meget mere.  
 
Jeg har desuden gennemgået Aarhus kommunes 1 årige uddannelsesforløb i Åben Dialog, der er en form for reflekterende mødeafholdelse- særligt velegnet i situationer hvor “noget er gået i hårdknude” – det kan både være mellem privat og offentlig eller på tværs af offentlige instanser.
 
Jeg tilbyder tillige mig selv som brobygger når unge med handicap skal igennem et “systemskifte” fra feks forældrehjem, efterskole/højskole og videre til et mere selvstændigt voksenliv – hvor det kan være svært at finde vej i systemet ift mulighederne når det er nødvendigt med støtte og hjælp fra kommunen/det offentlige     
 
Jeg er meget fleksibel og kan indtænkes som “et tilbud i tilbuddet” Fra 1 time til flere timer i måneden eller som oplægsholder, infoaften og hvad der ellers kan være behov for i den retning.

Kontakt mig uforpligtende til en snak om mulighederne

Foredrag og oplæg

Jeg tilbyder at komme på besøg og informere om lovgivningen og mulighederne ift støtte og hjælp på voksenområdet. Særligt de mange forhold der skal være overblik over i den svære overgang hvor der skal ske en flytning væk fra forældrehjemmet eller fra højskole eller efterskole.

     

Priser

Min timepris er 500,- plus moms og evt kørsel

Bliver vi enige om et kontinuerligt samarbejde hvor jeg feks er til rådighed i organisationen eller tilbuddet ugentligt eller månedligt aftales nærmere ift kontrakt

FÅ HJÆLP TIL DIN SAG ELLER TIL DEN DU HJÆLPER´S SAG