Privatrådgivning

Jeg tager hånd om dine udfordringer

Har du behov for bostøtte, vil gerne i botilbud eller er måske ved være parat til at tage det næste skridt fra højskole eller forældrehjemmet?

Har du en kompliceret sag og er tingene kørt fast eller mangler du overskud og overblik ift at udarbejde ansøgning finde vej ift hvor du skal henvende dig?

Jeg har et indgående kendskab til det kommunale system ift at finde vej i dine muligheder og rettigheder ift hjælp og støtte.

Har du brug for hjælp til at kontakte kommunen, deltagelse i møder, gennemskue din sag?

Kontakt mig – Jeg kan hjælpe dig  

Herunder eksempler på områder jeg har erfaring ift: 

Lovgivning:

SEL §§ 85, 82, 102, 103, 104, 110, 107, 108, 97, 95 og 96

Bostøtte/mestringsvejledning, botilbud, støtte ifb m ophold på efterskoler og højskoler, dagtilbud, samværstilbud, ledsagelse, herberg, Den Sociale Boligtildeling