Privatrådgivning

Jeg tager hånd om dine udfordringer

Som din private socialrådgiver kan jeg tilbyde dig at finde vej i systemet for dig, foretage henvendelser til det offentlige og afdække dine muligheder for at søge om botilbud. bostøtte eller anden hjælp.

Har du behov for bostøtte, vil du gerne i botilbud eller er måske ved være parat til at tage det næste skridt fra højskole eller forældrehjemmet? Så er jeg parat til at dig med at finde vej i systemet og overskue din sag.

 

Har du allerede en sag ved kommunen og er tingene kørt fast eller mangler du overskud og overblik ift at udarbejde ansøgning og finde vej ift hvor du skal henvende dig?

Hvis din sag er kompleks og du føler, at tingene er gået i stå, eller hvis du mangler overskud og overblik til at udarbejde en ansøgning og finde vej i systemet, har jeg et indgående kendskab til det kommunale system og dine muligheder og rettigheder til at modtage hjælp og støtte.

Uanset om du allerede har en sag ved kommunen eller om du er pårørende til et ungt menneske der har behov for støtte kan det være svært at gennemskue det kommunale system. det kan også være en stor udfordring at tage kontakt til kommunen og bede om hjælp.

Tanken om at blive indkaldt til møde med henblik på at fortælle om alt det der er svært til en fremmed rådgiver kan være skræmmende. Samtidig kan det på forhånd virke uoverskueligt at skulle huske hvad der bliver sagt og få oplyst alt det, der er vigtigt for at din sag bliver tilstrækkelig belyst. Alt dette kan jeg hjælpe med.

Har du brug for hjælp til at kontakte kommunen, deltagelse i møder, gennemskue din sag?

Kontakt mig – Jeg kan hjælpe dig  

Herunder eksempler på områder jeg har erfaring ift: 

Afsøgning og matchning af botilbud

Ansøgning om bostøtte eller botilbud

Kommunikation med kommunens afdelinger, herunder hjælpe med at ansøge om støtte samt fastholde at der træffes afgørelse og at dine rettigheder sikres   

Lovgivning:

SEL §§ 85, 82, 102, 103, 104, 110, 107, 108, 97, 95 og 96

Bostøtte/mestringsvejledning, botilbud, støtte ifb m ophold på efterskoler og højskoler, dagtilbud, samværstilbud, ledsagelse, herberg, Den Sociale Boligtildeling